MÜŞTERİ HİZMETLERİ :

02163067290 - 4889866

SEPETİM

SEPETİNİZ BOŞ

HEMEN ALIŞVERİŞE BAŞLA !

KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI ve İNTERNET ARACILIĞIYLA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

I- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme Erler Avm tarafından internet aracılığıyla aşağıda belirtilen koşullarda ve şartlarda, www.minimother.com.trweb sitesi üzerinden hizmet veren sanal mağazada satışa arz edilen mal ve hizmetlerin KULLANICI ( MAL VE HİZMET ALICISI - ÜYE )'ya satışı ile bu sitenin kullanılmasına ilişkin kurallar ve şartların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ayrıca Erler Avm Sanal Mağazası, işbu sözleşmenin tarafı olan üyelerine, internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

 

II - ŞARTLARI

A) Sözleşmenin Onaylanması :

Erler Avm Sanal Mağazasından alışveriş yapmak için, önce kayıt formunu doldurmak suretiyle, üye olmak ve şirket tarafından verilecek olan kullanıcı şifresi edinmek zorunludur. Bu üyelik formunun doldurulması ve şifrenin edinilmesi ile üyelik sözleşmesi şartlarının tamamı kabul edilmiş sayılır.

 

Kayıt sırasında verilmiş e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyelik tesis edilemez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Ayrıca şifre üye tarafından korunmak zorundadır.

 

Üye, şifresinin kullanımından sorumludur. Dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ancak 3. kişilerin kullanımından doğacak olan mesuliyetlerden tamamen üye sorumludur. Erler Avm'nin işbu şifrenin kullanımından kaynaklı sorumluluğu yoktur.

 

B) Üyenin Sorumlulukları :

1) Üye Erler Avm'ye ait bulunan sanal mağaza hizmetlerinden yararlanması için vermiş olduğu üye kayıt formundaki tüm bilgilerinin doğru olduğunu ve doğru beyanda bulunduğunu kabul etmektedir. Bu bilgilerin hatalı veya yanlış verilmiş olmasının sorumlusu üyenin bizzat kendisidir. Bu şekilde meydana gelebilecek olan zararlardan bizzat üye sorumludur.

 

2) Üye bilgilerinde bir hatanın veya yanlış bilgilendirmenin Erler Avm tarafından tespiti halinde, Erler Avm tarafından tek taraflı olarak üyelik sona erdirilebilir.

 

3) Üye tarafından, sanal mağaza uygulaması esnasında verilmekte olan tüm hizmetlerin, yazılım ve telif hakkının Erler Avm'ye ait olduğu kabul ve taahhüt edilmiştir. Ayrıca bu sanal mağazaya ait bulunan tüm hizmet, yazılım, satış ve telif haklarının tamamını, hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını, başkaca sanal ortamlarda veya gerçek yaşamda kullanılmayacağını üye kabul ve taahhüt eder.

 

4) Yine Üye, Erler Avm tarafından sanal mağazada uygulanmakta olan sistem ve ürün satış şekilleri ile fiyatlarının sanal ortamda yararlanacağını, bu yararlanmayı üyelik sözleşmesine uygun kullanacağını ve davranacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5) Üyenin yukarıdaki maddelerde sorumluluklara uymaması halinde, meydana gelebilecek olan tüm zararlardan dolayı Erler Avm sorumlu tutulamaz. Ayrıca hizmet kullanımı esnasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan üye sorumludur. Erler Avm'nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6) Erler Avm tarafından sanal ortamda verilen ve sunulan hizmetlere belirlenen şekil ve koşullar dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda, Erler Avm'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hallerdeErler Avm'nin sorumluluğundan bahsedilemez.

 

7) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, şifre kırılmasından veya internet ortamında yer alan casus programlar nedeniyle gelebilecek zararlardan ötürü Erler Avm'nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8) Üye sanal ortamda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca sanal ortamda, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu nitelikteki bir eylemden Erler Avm aleyhine meydana gelebilecek olan her türlü zarardan üye tam mesuldür.

 

9) Ayrıca Erler Avm'ye ait bulunan sanal ortamda ve mağazacılık işlemlerinde, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

10) Erler Avm Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamını üye üstlenmiştir. Bu zararlardan kaynaklı her türlü külfet üyeye aittir.

 

11) Üye Erler Avm'ye ait sanal mağazada verilen tüm hizmet ve kampanyalarla ilgili olarak izin almadan sanal mağaza hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı da kabul ve taahhüt eder.

 

12) Erler Avm Sanal Mağazası'nı, dilediği zamanda dilediği gibi bilgilerini, satış fiyat ve şartlarını değiştirebilir. Üye bunu kabul etmiştir.

 

13) Erler Avm sürekli veya kısmi olarak tüm sistemi izleyebilir ve kontrol edebilir. Üyelik kurallarına aykırı davrananların tespiti ile bu üyeliklere tek taraflı olarak müdahale edebilir veya gerek görürse üyeliğe son verebilir.

 

14) Üye tarafından alınan mal ve hizmetlerin tamamı, geçerli bir kredi kartı ile yapılacak olup, tüm alış-veriş hizmetlerinden ancak kredi kartı ile faydalanacaktır.

 

15) Üye sanal mağazadaki, satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını ve Erler Avm tarafından bu mal ve hizmetin verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

16) Üye sanal mağazadan almış olduğu mal ve hizmetin teslimi anında, geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorundadır. Aksi halde ve imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul eder.

 

17) Sanal mağazadan alınan ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor olması halinde ise ürünü teslim alan kişi, "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

18) Üyenin satın aldığı mal veya hizmet, üyelik formunda yer alan adresine gönderilecektir. Bu adresin dışındaki adresler geçerli kabul edilmeyecektir. Farklı adresin bildirilmiş olması halinde sorumluluk üyeye aittir.

 

C) Erler Avm.'nin Sorumlulukları :

1) Sanal mağazaya üye olan kişilerin bilgilerinin korunmasını sağlamakla sorumludur.

 

2) Bu bilgiler, üyenin rızası ve onayı olmaksızın kullanmayacaktır.

 

3) Sanal mağaza hizmetleri ticari amaçla kullanılacaktır.

 

4) Bu kullanım esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve mevzuata uygun davranacaktır.

 

5) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı taahhüt eder.

 

6) Kar Spor , üyeye günlük gönderilen mail listesinden çıkmasını sağlayacak çıkış linkini gönderilen maillerin alt kısmında ekli olarak gönderim yapmayı taahhüt eder.

 

III - SONUÇ :

Üyelik formunda yer alan adres resmi tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. İhtilaf halinde Bursa Mahkemeleri Yetkilidir. İhtilaf halinde Üyelik formu ve hizmetlerle ilgili olarak Erler Avm bilgisayar ana hafızasındaki kayıtlar esastır.

 

Üye bu kayıtların geçerli olduğunu ve HUMK'nun 287.maddesi kapsamında kesin delil olduğunu kabul eder.

 

Bu site Sopyo Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.